• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Stainless- steel vacuum packaging machine

เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ

หลักการเบื้องต้น

ดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้สนิทโดยไม่มีรอยรั่วซึมหรือฉีกขาดบริเวณรอย ปิดผนึก

คุณสมบัติ

 • - ขนาดห้องซีล กว้าง 540 × ยาว 710 × สูง 180 มิลลิเมตร
 • - แถบให้ความร้อนอย่างน้อย 2 แถบ ความยาว 420 ± 3 มิลลิเมตร
 • - ปิดผนึกถุงได้หลายขนาด สูงสุดถึง 420 × 600 มิลลิเมตร

ตัวอย่าง

เนื้อสัตว์, ข้าวสาร, แหนม ฯลฯ