• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Grain long tail packing machine

เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ

หลักการเบื้องต้น

บรรจุและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบถุงและแบบถาด พร้อมทั้งมีระบบดัดแปลงบรรยากาศภายในผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมต่อการเก็บรักษา

คุณสมบัติ

 • - ปริมาตรการบรรจุ 50 – 250 มิลลิลิตร (หรือในหน่วยน้่าหนัก)
 • - ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซอง) ที่ได้ความยาว ตั้งแต่ 50-200 มิลลิเมตร × ความกว้าง ตั้งแต่ 150 มิลลิเมตร
 • - ความเร็วในการบรรจุ 20 – 60 ถุง/นาที
 • - ใช้กับฟิล์มที่มีความหนา 0.05 - 0.08 มิลลิเมตร
 • - ใช้กับฟิล์มชนิด OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, MST/PE
 • - มีชุดอุปกรณ์ในการเติม/ผสมก๊าซ เพื่อดัดแปลงบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ

ตัวอย่าง

ธัญพืช, อาหารชิ้นขนาดเล็ก ฯลฯ