• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Twin drum dryer

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง

หลักการเบื้องต้น

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งเหมาะที่น่ามาใช้ท่าแห้งอาหารที่เป็นลักษณะอาหารข้นเหลว (ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับ วัตถุดิบที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง เช่น แป้งชนิดต่างๆ) โดยผิวโลหะด้านนอกของลูกกลิ้งที่ร้อนจะถูกอาหารในถังป้อน เคลือบเป็นฟิล์มบาง พร้อมกับหมุนรอบตัวเอง เมื่อหมุนครบรอบอาหารจะแห้งพอดีและถูกขูดออกจากผิวโลหะร้อน ก่อนที่ลูกกลิ้งหมุนกลับไปสัมผัสอาหารในถังป้อนใหม่ อาหารแห้งที่ถูกขูดออกจากผิวลูกกลิ้งจะมีลักษณะเป็นแผ่นบาง หรือ ผงหยาบ เมื่อบดเป็นผงแล้วสามารถละลายในน้่าร้อนได้ และสมารถรักษาเส้นใยอาหารและเนื้อสัมผัสได้เหมาะกับ ผลิตภัณฑ์เผื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ

 • - ลูกกลิ้งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ยาว 40 ซม. จ่านวน 2 ลูก
 • - ลูกกลิ้งทนแรงดันไอน้่าได้ไม่น้อยกว่า 4 บาร์ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 120-140 ºซ
 • - มีใบมีด 2 ใบ ความหนา 1.2 มม. ส่าหรับตัดแผ่นอาหาร
 • - ลูกกลิ้งหมุนเข้าหากัน ปรับรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 0.0 – 3.0 รอบ/นาที
 • ภายในลูกกลิ้งมีเทอร์โมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิตั้งแต่ 25-200º

ตัวอย่าง

มันฝรั่งผง, อาหารผง, เครื่องปรุงผง, ข้าวโพดผง, ฟักทองผง, กล้วยผง ฯลฯ