• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ แบบตั้งโต๊ะ

หลักการเบื้องต้น

สามารถบรรจุของเหลวและของเหลวหนืดลงในภาชนะบรรจุได

คุณสมบัติ

 • - ขนาดบรรจุสามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่ 50 – 500 มล.
 • - ความเร็วในการบรรจุเฉลี่ย 500-1,000 ขวด/นาที
 • - ขนาดเครื่อง กว้าง 50 × ยาว 110 × สูง 60 ซม.
 • แรงดันลมที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 0.2 ตารางเมตร/นาที

ตัวอย่าง

น้่าผึ้ง, ซอสข้น,แยม ฯลฯ