• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Print & Apply

เครื่องปิดฉลากอัตโนมัติและพิมพ์วันที

หลักการเบื้องต้น

พิมพ์ข้อความ บาร์โค้ด วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ พร้อมทั้งปิดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ในทุกต่าแหน่งตาม ต้องการ

คุณสมบัติ

 • - พิมพ์งานคมชัดด้วยความละเอียด 203 dpi
 • - รองรับการพิมพ์บาร์โค้ดทุกชนิด
 • - รองรับลักษณะการแปะฉลากได้ทุกรูปแบบ
 • - ความเร็วในการพิมพ์ 150 มิลลิเมตร/วินาที