• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Piston pump packing machine

เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง

หลักการเบื้องต้น

บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว อีกทั้งยังสามารถบรรจุอาหารเหลวที่มีความร้อนสูงได

คุณสมบัติ

 • - ปริมาตรการบรรจุ 100 – 250 มิลลิลิตร/ถุง
 • - ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซอง) ที่ได้ความยาว ตั้งแต่ 60-300 มิลลิเมตร × ความกว้าง ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร
 • - ความเร็วในการบรรจุ 20 – 30 ถุง/นาที (ขึ้นอยู่กับชิ้นงาน)
 • ระบบถึงบรรจุพร้อมใบกวน ควบคุมความร้อนของเหลวที่ใช้บรรจุสูงสุด 90ºซ (±1- 2ºซ)
 • ปิดผนึก หัว กลาง ท้าย

ตัวอย่าง

น้่าเชื่อม, น้่ามะนาว,ซอสปรุงรส ฯลฯ