• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Large Vertical Automatic Packaging Machine

เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

หลักการเบื้องต้น

บรรจุอาหารแห้ง แบบชิ้น เม็ด เช่น ขนมอบกรอบ

คุณสมบัติ

 • - รูปแบบการบรรจุ (pack style) แบบ pillow type, standard bag และมี Gusset
 • - มีจ่านวนเครื่องชั่งไม่น้อยกว่า 10 ตัว พร้อม platform ติดตั้งต่อเชื่อมกับเครื่องบรรจุหลัก
 • - ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ซอง) ที่ได้ความยาว ตั้งแต่ 60-300 มิลลิเมตร × ความกว้าง ตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร
 • - น้่าหนักบรรจุ ตั้งแต่20 - 250 g. (±0.2-1 กรัม
 • - ความเร็วในการบรรจุ 40-60 ซอง/นาที (ถุง laminate)

ตัวอย่าง

ขนมขบเคี้ยว, ธัญพืช, ข้าวเกรียบ ฯลฯ