• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Horizontal flow pack machine

เครื่องบรรจุแบบแนวนอน

หลักการเบื้องต้น

บรรจุผลิตภัณฑ์ของแข็ง แบบแยกชิ้น ห่อลงซองพลาสติกหรืออลูมิเนียมฟอยล์

คุณสมบัติ

 • - ขนาดซองกว้าง 60 × ยาว 90 - 300 × หนา 5 - 55 มม.
 • - ความเร็วในการท่างาน 25 ซอง/นาที
 • - ขนาดเครื่อง 380 ซม. × 90 ซม. × 160 ซม.

ตัวอย่าง

บิสกิต, ขนมปัง, คุกกี้, คัพเค้ก ฯลฯ