• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Food Packing

บริการด้านการบรรจุ

ให้บริการด้านการบรรจุ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารได้หลาย รูปแบบ ทั้งของแข็ง ของเหลว เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเพิ่มมูลค่า ความสวยงาม ให้ตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย

เครื่องที่เรามี เพื่อบริการคุณ

เครื่องมือสำหรับการบรรจุ

เครื่องปิดฉลากอัตโนมัติและพิมพ์วันที

พิมพ์ข้อความ บาร์โค้ด วัน เดือน ปีที่ผลิตและหมดอายุ พร้อมทั้งปิดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ในทุกต่าแหน่งตาม ต้องการ

เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัต

บรรจุอาหารแห้ง แบบชิ้น เม็ด เช่น ขนมอบกรอบ

เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ

บรรจุและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบถุงและแบบถาด

เครื่องบรรจุแบบแนวนอน

บรรจุผลิตภัณฑ์ของแข็ง แบบแยกชิ้น ห่อลงซองพลาสติกหรืออลูมิเนียมฟอยล์

เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ

ดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ให้สนิทโดยไม่มีรอยรั่วซึมหรือฉีกขาดบริเวณรอย

เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง

บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของเหลว อีกทั้งยังสามารถบรรจุอาหารเหลวที่มีความร้อนสูงได้

เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ แบบตั้งโต๊ะ

สามารถบรรจุของเหลวและของเหลวหนืดลงในภาชนะบรรจุได

เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติ

บรรจุอาหารเหลว และพิมพ์วันที่ผลิต/หมดอายุ และ ตัดขอบซองให้ฉีกได้ง่ายขึ้น