• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

บริการด้านการแปรรูป

บริการเครื่องมือ เครื่องจักรในการแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

บริการด้านการบรรจุ

ให้บริการด้านการบรรจุ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารได้หลาย รูปแบบ

บริการประเมินอายุการเก็บรักษา

มีบริการในการวิเคราะห์ ประเมินอายุในการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์(ในสภาวะเร่ง)

บริการวิเคราะห์อาหาร

มีบริการในการวิเคราะห์อาหาร เป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างแหมาะสม