• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

*** จากวันนี้ถึงสิ้นปี 2562 มีโปรโมชั่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ ***

ลักษณะงานบริการ จำนวน หน่วย อัตราค่าบริการ (บาท)
1. เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ (Print & Apply) ชิ้นละ 1
ชั่วโมงละ 200
2. เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ชั่วโมงละ 1,500
3. เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ ชั่วโมงละ 800
4. เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง ชั่วโมงละ 1,000
5. เครื่องปิดผนึกแบบสุญญากาศ (Stainless-steel Vacuum Packaging Machine) ชั่วโมงละ 500
6. เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Vacuum Druing Oven) ต่อครั้ง 500
วันละ 800
7. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรจุภัณฑ์แบบสุ่มตรวจ
(Headspace Gas Analyzer For Quality Control Of MAP)
ตัวอย่างแรก ตัวอย่างละ 200
ตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างละ 50
8. เตาอบแห้งแบบลมร้อน (Hot Air Oven) ชั่วโมงละ 200
9. เครื่องทอดแบบสุญญากาศ (Vacuum Fryer) ครั้งแรก ครั้งละ (2 ชั่วโมง) 2,000
ครั้งต่อไป ชั่วโมงละ 400
10. เครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ (Microwave Vacuum Rotary Dryer) ครั้งแรก ครั้งละ (3.5 ชั่วโมง) 1,500
ครั้งต่อไป ชั่วโมงละ 300
11. ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น (Air Blast Freezer) เปิดเครื่องต่อครั้ง 2,000
ครั้งต่อไป ชั่วโมงละ 300
12. เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ Pilot Scale ครั้งละ (48 ชั่วโมง) 30,000
13. เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (Twin Drum Dryer) ชั่วโมงละ 1,500
14. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย Pilot Scale ชั่วโมงละ 1,200
15. เครื่องบรรจุของหนืดเหลว 1 หัวบรรจุ แบบตั้งโต๊ะ ชั่วโมงละ 300
16. เครื่องบรรจุแบบแนวนอน (KT-250 Horizontal Flow Pack Machine) ชั่วโมงละ 800
17. เครื่องบรรจุของเหลวหนืดลงซองอัตโนมัติแบบซองพร้อมชุดพิมพ์ ชั่วโมงละ 700
18. เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ ชั่วโมงละ 500

หมายเหตุ: *อัตราค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองหรือสารเคมี ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะต้องนำมาเอง ยกเว้นว่าจะมีระบุไว้ในค่าบริการแล้ว