• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร. +66 4304 8048
จันทร์-ศุกร์ (08.30 น. - 16.30 น.)

E-mail : info@kkusp.com
Web : www.sciencepark.kku.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002