• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

Gas Meter

เครื่องวัดปริมาณก๊าซและผสมก๊าซในบรรจุภัณฑ์

หลักการเบื้องต้น

วิเคราะห์ปริมาณก๊าซออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรจุภัณฑ์และผสมก๊าซ เพื่อใช้ในการบรรจุ

คุณสมบัติ

 • - เซนเซอร์ วัดปริมาณก๊าซออกซิเจน ด้วยหลักการแบบ Zirconium Oxide ให้ค่า 0 - 100% (± 1%)
 • - เซนเซอร์ วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยหลักการแบบ อินฟราเรดความยาวคลื่นคู่ ให้ค่า 0 - 100% (± 0.8%)
 • - ปริมาณตัวอย่างที่ใช้วัด น้อยกว่า 6 มิลลิลิตร
 • - เวลาในการตอบสนองก๊าซออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ โดยประมาณ 6 วินาที
 • - เวลาในการท่าความร้อน 10 นาที
 • - ประกอบด้วยเครื่องควบคุมการผสมก๊าซ (MAP mix provectus)