• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Shelf Life Evaluation

การให้คำปรึกษาและเปลี่ยนรูป

บริการในการวิเคราะห์ ประเมินอายุในการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์โดยเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และเครื่องวัดปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์

เครื่องที่เรามี เพื่อบริการคุณ

เครื่องมือสำหรับประเมินอายุการเก็บรักษา

ตู้บ่มที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในการทดลองเก็บผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดปริมาณก๊าซและผสมก๊าซในบรรจุภัณฑ์

วิเคราะห์ปริมาณก๊าซออกซิเจน และ คาร์บอนไดออกไซด์ ในบรรจุภัณฑ์และผสมก๊าซ เพื่อใช้ในการบรรจุ