• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Water Bath

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

หลักการเบื้องต้น

เป็นอ่างน้ำที่ปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติ

มีความจุ 45 ลิตร สามารถควบคุมอุณหภูมิ : 8°C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95°C และมีระบบน้ำวน (Circulating)