• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Soxtec 8000-Fully Automatic

ชุดวิเคราะห์ไขมัน

หลักการเบื้องต้น

เป็นการสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่าง โดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านชุดควบคุมแยกออกจากเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถวิเคราะห์ได้ตามวิธีมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น AOAC, ISO

คุณสมบัติ

สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง มีระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านชุดควบคุมแยกออกจากเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และยังสามารถนำตัวทำละลายกลับมาใช้ได้สูงถึง 80%