• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Rotary vacuum evaporator set

ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน

หลักการเบื้องต้น

เป็นการระเหยสารเพื่อแยกสารละลายที่มีจุดเดือดต่างกันออกจากกัน หรือกลั่นแยกสารลายที่ต้องการสกัดออกจากตัวอย่าง หรือกลั่นตัวทำละลายให้มีความบริสุทธิ์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้

คุณสมบัติ

ส่วนของอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้กับของเหลวที่เป็นน้ำ ช่วงอุณหภูมิเหมาะสมตั้งแต่ 20ºC ถึง 85ºC อ่างน้ำหมุนเวียนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบควบคุมความดันได้ตั้งแต่ ความดันบรรยากาศ ถึง 0 mbar