• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Oven

ตู้อบ

หลักการเบื้องต้น

เป็นตู้อบความร้อนแห้งที่อุณหภูมิสูงมาก เครื่องมือแบบนี้เหมาะสำหรับการระเหยออกจากตัวอย่างที่ทนความร้อน ไม่เสื่อมสลายเมื่อสัมผัสกับความร้อนสูงโดยตรง

คุณสมบัติ

มีความจุถึง 260 ลิตร สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง 300°C สามารถควบคุมการกระจายความร้อนภายในตู้แบบมีพัดลม Forced Air Circulation