• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Moisture Balance

เครื่องวัดความชื้น

หลักการเบื้องต้น

เทคโนโลยีฮาโลเจนช่วยทำความร้อนได้รวดเร็วทำให้สามรถลดเวลาในการวิเคราะห์

คุณสมบัติ

ระบบการชั่งน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสูง ที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 120 g  และถาดรับน้ำหนักแบบแขวน สามารถอ่านค่าได้ถึง 0.1 mg เทคโนโลยีฮาโลเจนช่วยทำความร้อนได้รวดเร็วและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งลดเวลาในการวิเคราะห์