• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Homogenizer

เครื่อง Homogenizer

หลักการเบื้องต้น

ใช้ในการบดตัวอย่าง เพื่อนำไปอบแห้งหรือเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์

คุณสมบัติ

สามารถทำให้ตัวอย่างที่มีความชื้น ไขมัน และเส้นใยสูงเป็นเนื้อเดียวกันได้ภายใน 20-60 นาที