• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Herb grinder

เครื่องบดสมุนไพร

หลักการเบื้องต้น

ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพถึงทำให้ กำลังในการบดตัวอย่างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

สามารถจุได้ถึง 1000 กรัม มีใบมีดที่เป็น hight rotate หมุนได้ถึง 25000 รอบต่อนาที