• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Fully Automated Fiber analysis

ชุดวิเคราะห์ใยอาหาร

หลักการเบื้องต้น

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณใยอาหารโดยการย่อยตัวอย่างด้วยกรดและด่าง สามารถหาได้ทั้งปริมาณ Crude Fiberและ Lignin สามารถวิเคราะห์ผลได้ตรงตามมาตราฐาน AOAC หรือ ISO

คุณสมบัติ

การทำงานของเครื่องมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ Basic ควบคุมการทำงานด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาได้ หรือ  Auto สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้อัตโนมัติตลอดช่วงการย่อยตัวอย่าง