• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Auto Distillation Unit

เครื่องกลั่นโปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ

หลักการเบื้องต้น

เป็นการกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein และ ammonium nitrogen ตามมาตรฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น

คุณสมบัติ

สามารถทำการกลั่นตัวอย่างแบบอัตโนมัติตั้งแต่ใส่ตัวอย่างจนกลั่นเสร็จ โดยจะปรับค่าปริมาณไอน้ำให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้ และมีระบบการกลั่นแบบช่วยลดปฏิกิริยาในหลอดกลั่น (Patented SAfE feature) ตัวเครื่องติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเช่น ตำแหน่งหลอดกลั่น, การปิดประตู, ปริมาณสารสะลายในถังเก็บ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความ ถูกต้องของผลการวิเคราะห์