• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Digestor and Scrubber

ชุดเครื่องย่อยและเครื่องกำจัดไอกรด

หลักการเบื้องต้น

เป็นเครื่องย่อยที่หาปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างโดยการใช้กรดแล้วต้มให้เดือด ซึ่งสามารถให้ความร้อนได้ถึง 400ºC ภายในเวลา 25 นาที และไอกรดที่ได้จะถูกกำจัดด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

สามารถใส่ตัวอย่างได้ 8 และ 20  ตัวอย่างสำหรับหลอดย่อยขนาด  250 ml. โดยใช้งานร่วมกับชุดดูดกำจัดไอกรดแบบไม่ต้องต่อกับแหล่งน้ำภายนอก สามารถควบคุมแรงดูดอัตโนมัติในระหว่างการย่อย (เมื่อต่อเข้ากับเตาย่อยแบบ Auto)