• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Cyclotec Sample Mill CT293

เครื่องบดตัวอย่าง

หลักการเบื้องต้น

เครื่องบดตัวอย่างสำหรับเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

คุณสมบัติ

เหมาะกับตัวอย่างที่มีลักษณะอ่อน แข็งปานกลาง ปริมาณความชื้นและไขมันไม่สูง เครื่องมีความเร็วในการบดประมาณ 4 กรัมต่อวินาที และจะไม่เกิดความร้อนที่ไปทำลายตัวอย่าง เหมาะกับการใช้เตรียมตัวอย่างสำหรับการ Kjeldahl Method, Fiber and Fat Extraction