• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

Food Analysis

บริการด้านการวิเคราะห์อาหาร

ทางศูนย์บริการโรงงานต้นแบบสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บริการด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบเบื้องต้นของอาหาร ได้แก่ ปริมาณความชื้น, ปริมาณโปรตีน, ปริมาณเยื่อใย, ปริมาณไขมัน, ปริมาณเถ้า และปริมาณคาร์โบไฮเดรต และบริการวิเคราะห์หาพลังงานแคลอรี่ของอาหาร นอกจากนี้ ยังพร้อมให้บริการเครื่องมือสำหรับการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ เช่น เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293, เครื่อง Homogenizer, เครื่องบดสมุนไพร และชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน เป็นต้น

เครื่องที่เรามี เพื่อบริการคุณ

เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์อาหาร

ชุดเครื่องย่อย และเครื่องกำจัดไอกรด

เป็นเครื่องย่อยที่หาปริมาณไนโตรเจนในตัวอย่างโดยการใช้กรดแล้วต้มให้เดือด ซึ่งสามารถให้ความร้อนได้ถึง 400ºC ภายในเวลา 25 นาที

เครื่องกลั่นโปรตีน / ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ

เป็นการกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein และ ammonium nitrogen ตามมาตรฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA

ชุดวิเคราะห์ใยอาหาร

เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณใยอาหารโดยการย่อยตัวอย่างด้วยกรดและด่าง สามารถหาได้ทั้งปริมาณ Crude Fiberและ Lignin สามารถวิเคราะห์ผลได้ตรงตามมาตราฐาน AOAC หรือ ISO

ชุดวิเคราะห์ไขมัน

เป็นการสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่าง โดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ควบคุมการทำงานอัตโนมัติผ่านชุดควบคุมแยกออกจากเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ชุดวิเคราะห์หาพลังงานแคลอรี่

การทำงานของเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อนในตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

เป็นอ่างน้ำที่ปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ

ตู้อบ

เป็นตู้อบความร้อนแห้งที่อุณหภูมิสูงมาก เครื่องมือแบบนี้เหมาะสำหรับการระเหยออกจากตัวอย่างที่ทนความร้อน ไม่เสื่อมสลายเมื่อสัมผัสกับความร้อนสูงโดยตรง

ตู้บ่มเชื้อ

เป็นเครื่องมือที่มีความเสถียรของอุณหภูมิสูง มีแหล่งทำความร้อนอยู่ในตัวเครื่อง มีแผงควบคุมการทำงานและแสดงอุณหภูมิภายในอยู่ด้านหน้าของเครื่อง

เตาเผาอุณหภูมิสูง

เป็นเตาเผาที่ให้ความร้อนสูง ใช้ในงานที่ต้องการให้ตัวอย่างเป็นผงขี้เถ้า

เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง

เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในการชั่งสารเคมี หรือสิ่งที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ มีความละเอียดถูกต้องสูง สามารถแสดงค่าเป็นตัวเลขได้ทันที

เครื่องวัดความชื้น

เทคโนโลยีฮาโลเจนช่วยทำความร้อนได้รวดเร็วทำให้สามรถลดเวลาในการวิเคราะห์

เครื่องบดตัวอย่าง

เครื่องบดตัวอย่างสำหรับเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย ได้ตัวอย่างจากการบดที่ละเอียดและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

เครื่อง Homogenizer

ใช้ในการบดตัวอย่าง เพื่อนำไปอบแห้งหรือเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์

เครื่องบดสมุนไพร

ด้วยมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพถึงทำให้ กำลังในการบดตัวอย่างเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องบดตัวอย่าง RT-04 ไต้หวัน

ตัวอย่างจะถูกบดในเวลาสั้นๆ

ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน

เป็นการระเหยสารเพื่อแยกสารละลายที่มีจุดเดือดต่างกันออกจากกัน หรือกลั่นแยกสารลายที่ต้องการสกัดออกจากตัวอย่าง หรือกลั่นตัวทำละลายให้มีความบริสุทธิ์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้