• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

ยินดีต้อนรับสู่ Food Pilot Plant

เกี่ยวกับเรา

“โรงงานต้นแบบด้านเกษตรและอาหาร (food pilot plant)” ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ม.ขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ “โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (food pilot plant)” จะทำงานเป็นหน่วยบริการ สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นพันธมิตรการดำเนินงานร่วมกับคณะวิชา ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

บริการให้คำปรึกษา วิจัยและบริการด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ในระดับทดลองผลิต

- Food Pilot Plant

มาตรฐานและปลอดภัย

ทำไมต้องเลือกเรา

 • เป็นมืออาชีพ

  ใส่ใจในทุกชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ต้องออกมาสมบูณร์แบบที่สุด

 • ความน่าเชื่อถือ

  มีผลงานที่ผ่านมามากมาย ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบ

 • มีความเชี่ยวชาญ

  ทุกผลงานเราใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มรูปแบบ ศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดี ไม่มีพลาด