• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.ขอนแก่น 40002

เครื่องที่เรามีเพื่อบริการคุณ

บริการของเรา

เครื่องอบแห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศ

อบแห้งอาหาร โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนที่สูงมากเกินไป (ที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียกลิ่น – รส และสารสำคัญ) เช่น สมุนไพร ใบชา เป็นต้น

เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ

บรรจุและปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบถุงและแบบถาด พร้อมทั้งมีระบบดัดแปลงบรรยากาศภายในผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเก็บรักษา

เครื่องบรรจุอาหารแห้งระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ

บรรจุอาหารแห้ง แบบชิ้น เม็ด เช่น ขนมอบกรอบ

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง

การท่าแห้งแบบเยือกแข็ง เป็นการท่าให้น้่าเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้่าแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึก น้่าแข็งระเหิดเป็นไอ

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น

ตู้แช่แข็งแบบลมเย็น เป็นการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารโดยการใช้ลมเย็นจัด ซึ่งลดอุณหภูมิของอาหารให้ ต่่ากว่า -18º

เครื่องวัดปริมาณก๊าซในบรรจุภัณฑ์

วิเคราะห์ปริมาณก๊าซ O2 และ CO2 ในบรรจุภัณฑ์และผสมก๊าซ เพื่อใช้ในการบรรจุ

ผลงานของเรา

ผลงานล่าสุด

Awesome Image

อาหารแปรรูป

Chemical

Awesome Image

การเก็บรักษา

Mechanical

Awesome Image

บรรจุภัณฑ์

Power Energy

Awesome Image

อาหารเพื่อสุขภาพ

Agricultural