• ที่อยู่ 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 • ที่อยู่ 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123/2002 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
  จ.ขอนแก่น 40002

ยินดีต้อนรับสู่ Food Pilot Plant

เกี่ยวกับเรา

“โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (food pilot plant)” ขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ “โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (food pilot plant)” จะทำงานเป็นหน่วยบริการ สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม วิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นพันธมิตรการดำเนินงานร่วมกับคณะวิชา ศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

บริการให้คำปรึกษา วิจัยและบริการด้านเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหาร ในระดับทดลองผลิต

- Food Pilot Plant

มาตรฐานและปลอดภัย

ทำไมต้องเลือกเรา

 • เป็นมืออาชีพ

  ใส่ใจในทุกชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ ต้องออกมาสมบูณร์แบบที่สุด

 • ความน่าเชื่อถือ

  มีผลงานที่ผ่านมามากมาย ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบ

 • มีความเชี่ยวชาญ

  ทุกผลงานเราใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มรูปแบบ ศึกษาหาข้อมูลมาอย่างดี ไม่มีพลาด

Awesome Image